2ήμερο σεμινάριο JUDO

ΤΕΛΟΣ 2ΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ JUDO. Υπήρξαν πολλά περιστατικά αλλά αντιμετωπίστηκαν όλα με επιτυχία από τους εθελοντές της ομάδας μας!!!