Ασκήσεις ετοιμότητας

Η ELITE RESCUE TEAM πραγματοποιεί  ανά τακτικά χρονικά διαστήματα  ασκήσεις  ετοιμότητας  σε όλα τα επίπεδα χρησιμοποιώντας όλο τον σύγχρονο εξοπλισμό που διαθέτει και είναι έτοιμη να συμβάλει σε οποιαδήποτε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης  της ζητηθεί.

Εκτός από τις ασκήσεις που διοργανώνει η ELITE RESCUE TEAM, καλείται και από την Γ.Γ.Π.Π.  (Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας) να συμμετέχει και σε ασκήσεις σε συνεργασία με κρατικούς φορείς όπως το Πυροσβεστικό Σώμα, Λιμενικό σώμα, Ελληνική αστυνομία, ΕΚΑΒ κ.α.