Διοικητικό Συμβούλιο

Η ανάδειξη  του  νέου  Διοικητικού  συμβουλίου μετά από τις εκλογές που διεξήχθησαν την  23η  Ιουλίου 2019 είναι: 

Πρόεδρος: Σωτηράκης  Αθανάσιος 

Αντιπρόεδρος: Ψευτάκης  Λάμπρος 

Γενικός Γραμματέας: Χαβιάρας  Αθανάσιος 

Ειδικός Γραμματέας:  Βλάϊκος  Απόστολος 

Μέλος: Παναγιωτίδης Βασίλειος