Εκπαίδευση με την Πυροσβεστική

Άλλο ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ξεκίνησε για τις επίσημα αναγνωρισμένες εθελοντικές οργανώσεις υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π) και της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Θεσσαλονίκης (ΔΙ.Π.Υ.Ν) το οποίο παρακολουθούν και οι εθελοντές της ΕΠΟΜΕΑ Πυλαίας-Χορτιάτη!
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αφορά την Δασοπροστασία – δασοπυρόσβεση & περιλαμβάνει διάφορες θεματικές ενότητες όπως:

▶️
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

▶️
ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

▶️
ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ – ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

▶️
ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

▶️
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ

▶️
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

▶️
ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

▶️ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ σε:
(Πυροσβεστικά οχήματα, πυροσβεστικές αντλίες,
προστατευτικός εξοπλισμός, πυρ/κά εργαλεία, κάλοι
διάσωσης, συσκευές κοπής, εγκαταστάσεις προσβολής
ύδατος, εξάσκηση σε χάρτες και ασυρμάτους)

Στο τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος θα διεξαχθούν εξετάσεις και οι επιτυχόντες θα λάβουν Κρατική πιστοποίηση!!
Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες!!!