Εκπαίδευση Πυροσβεστική 2018

Συνεχίζεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Γ.Γ.Π.Π και της Π.Υ, με την συμμετοχή και των εθελοντών της ΕΠΟΜΕΑ ΠυλαίαςΧορτιάτη!!
Στις 28/4/2018 και 5/5/2018 διεξήχθη στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Κέδρινου Λόφου η εκπαίδευση επάνω στα πυροσβεστικά οχήματα και στον εξοπλισμό αυτών αλλά και πρακτική άσκηση!!

Ευχαριστούμε πολύ τους εκπαιδευτές:
Αντιπύραρχο κ.Τάσο Ποταμιάνο, Πυραγό κ.Λάζαρο Λίλη και όλο το προσωπικό πυροσβεστών για το υψηλό επίπεδο της εκπαίδευσης.