Φωνητικό Αλφάβητο

Το φωνητικό αλφάβητο βασίζεται στην φωνητική αναφορά των γραμμάτων της λατινικής και Ελληνικής αλφαβήτου με ολόκληρες λέξεις. Σκοπός είναι η καθαρή και χωρίς λάθη αναφορά τους στις επικοινωνίες που είναι δύσκολες.

Η δομή και η λογική του φωνητικού αλφαβήτου είναι απλή: σε κάθε γράμμα του αλφαβήτου αντιστοιχίζεται μια λέξη που αρχίζει με το ίδιο γράμμα. Για παράδειγμα τα γράμμα (Η) αναφέρεται ως Hotel στο Λατινικό αλφάβητο και ως Ηρώ στο Ελληνικό.

Κάθε Υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιεί το δικό της φωνητικό αλφάβητο, έτσι το Εμπορικό Ναυτικό (Ε.Ν.) και οι Ραδιοερασιτέχνες χρησιμοποιούν διαφορετικό φωνητικό αλφάβητο από αυτό του Πολεμικού Ναυτικού (Π.Ν.), του Στρατού Ξηράς (Σ.Ξ.) ή της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.).

Οι ραδιοερασιτέχνες όταν μιλάμε με εξωτερικό χρησιμοποιούμε τον επάνω πίνακα. Αν όμως μιλάμε μεταξύ μας τότε χρησιμοποιούμε τον κάτω πίνακα. Έτσι γίνεται πιο εύκολη η αποστολή λέξεων μέσα σε παράσιτα και διαλείψεις. Για παράδειγμα, αν πρέπει να  αναφέρουμε το διακριτικό μας γράμμα-γράμμα    S V 1 A H H   δεν θα γίνει αντιληπτό ούτε με καλές συνθήκες μετάδοσης. Το προφέρουμε σαν Sierra Victor one Alfa  Hotel Hotel έτσι γίνεται κατανοητό πλήρως.