ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η ELITE RESCUE TEAM είναι μια εθελοντική διασωστική οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
που έχει ως κύριο σκοπό την ανιδιοτελή προσφορά και βοήθεια προς τον συνάνθρωπο και γενικότερα την
προστασία της ζωής, της υγείας και περιουσίας των πολιτών και της φύσης, τη διοργάνωση αθλοπαιδιών
και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
Είναι επίσημα αναγνωρισμένη και ενταγμένη στο μητρώο εθελοντικών οργανώσεων της Γ.Γ.Π.Π.
(Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας) που ανήκει στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Ονομάστηκε «ELITE » διότι στελεχώνεται από παλιούς εθελοντές με περίπου 40 έτη πείρα στην
έρευνα και διάσωση, στη πρόληψη και στην καταστολή από τον σεισμό της Θεσσαλονίκης το 1978.
Πιστοποιημένοι και εκπαιδευμένοι στην Ελλάδα από δημόσιους φορείς όπως το ΕΚΑΒ και το
Πυροσβεστικό Σώμα αλλά και από φορείς του εξωτερικού .