Και η εκπαίδευση συνεχίζεται…

Η σωστή εκπαίδευση είναι αυτό το οποίο κάνει τον εθελοντή διασώστη να λειτουργεί σαν επαγγελματίας!!!