Οι εκπαιδεύσεις δεν σταματούν…

Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε πολύσπαστο!! (Ορεινή διάσωση)