Οι εκπαιδεύσεις του σχολείου διάσωσης νέων μελών 2018-2019 στην Επίλεκτη ομάδα εθελοντών συνεχίζονται!!!!

Ποιος είπε ότι όταν ένας εθελοντής διασώστης από την στιγμή που παίρνει το αναγνωρισμένο πτυχίο του διασώστη, σταματάει τις εκπαιδεύσεις ; Κάνετε λάθος. Όταν οι άλλοι σταματούν, εμείς συνεχίζουμε !