Συνεργαζόμενοι Φορείς

Η ELITE RESCUE TEAM συνεργάζεται χρόνια και υποστηρίζει επιχειρησιακά κρατικούς φορείς
όπως τα σώματα ασφαλείας (Λιμενικό σώμα, Ελληνική αστυνομία, Π.Σ, ΕΜΑΚ) που μας εμπιστεύονται σε
κάθε έρευνα και διάσωση ή μαζική καταστροφή. Φορείς όπως η Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας, η Ένωση

Περιφερειών Ελλάδας, οι Δήμοι καθώς και άλλοι κρατικοί φορείς που μας συμπεριλαμβάνουν στις
συνεδρίες των Σ.Ο.Π.Π. (Σύγκλιση Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας) και Σ.Τ.Ο. Δήμων
(Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Δήμων) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
(Μ.Ε.Θ).