Τμήματα Εκπαίδευσης

Από στελέχη της οργάνωσής μας αλλά και πιστοποιημένους εκπαιδευτές γίνονται εκπαιδευτικά μαθήματα στα μέλη μας σε :

– Πρώτες βοήθειες

– Ορεινή διάσωση

– Μαζικές καταστροφές

– Επικοινωνίες

– Υγρό στοιχείο (Ναυαγοσωστική – Kαταδυτική – Θαλάσσια διάσωση)

– Δασοπροστασία / Πυρασφάλεια – Δασοπυρόσβεση

– Διοικητική μέριμνα

– Ανθρωπιστικές αποστολές (Στήριξη, Έρευνα, Ά Βοήθειες ευπαθών ομάδων, νεογνών – παιδιών, εφήβων)