Ορεινή Διάσωση

Η Ορεινή Διάσωση αφορά την εκπαίδευση των μελών της ομάδας στην Ορεινή Διάσωση αλλά και στην Αστική Διάσωση που αφορά την Αντιμετώπιση Καταστροφών. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται από πιστοποιημένους εκπαιδευτές της ομάδας στις εγκαταστάσεις της αλλά και σε ειδικά διαμορφωμενα πεδία που διαθέτει σε εξωτερικούς χώρους.

Το σύνολο της εκπαίδευσης περιλαμβάνει:

  • Αναγνώριση Διασωστικών Υλικών
  • Κόμποι – Σχοινιά – Ασφάλειες
  • Ακινητοποίηση και Ανέλκυση φορείων
  • Καταρίχηση – Αναρίχηση σε ελεγχόμενο πεδίο
  • Επαφή με ορεινό στοιχείο
  • Τεχνικές διάσωσης σε ορεινό πεδίο
  • Τεχνικές διάσωσης σε αστικό πεδίο
  • Γνωριμία και πρακτική μηχανημάτων